CSE Reviewer: Filipino Synonyms and Antonyms

Sponsored Links

This part of the Civil Service Examination isn’t as hard as the synonyms and antonyms test because this time, we are dealing with our native language. You need to brush-up on your deep Filipino vocabulary though to maximize the amount of correct answers that you can get. Listed below are some Tagalog words together with their synonyms (kasing-kahulugan) and antonyms (kasalungat). It’s just a basic test to jog your brain a bit. Don’t take them for granted though as getting a high score in this part will help you in passing the Civil Service exam in just one take.

CSE Tagalog Vocabulary Reviewer

Filipino Synonyms and Antonyms Test Items

Piliin ang pinaka-malapit na kasing-kahulugan ng mga salitang may salungguhit.

1. Si Liza ay nagagalak sa kanyang nakuhang mga parangal.

 1. nalilito      b. nasisiyahan      c. nagmamadali      d. nahuhuli

2. Sa magkakapatid, si Joana ang pinaka-marikit.

 1. maganda      b. makulit      c. maliit      d. masungit

3. Maligalig ang aming bahay tuwing sasapit ang araw ng Sabado.

 1. masaya      b. magulo      c. malinis      d. marumi

4. Si Henry ay isa sa pinaka-mayaman sa kanilang baryo at may mariwasang buhay.

 1. maayos      b. simple      c. tahimik      d. masagana

5. Nakakalumbay mamasyal ng mag-isa.

 1. nakakatamad      b. nakakalungkot      c. nakaka-inis      d. nakakatamad

6. Nagluto ang ate ng malinamnam na tinola.

 1. malaman      b. masabaw      c. masarap      d. madami

7. Marami ang naiinis sa makupad na daloy ng trapiko sa buong Pilipinas.

 1. masikip      b. madami      c. mabagal      d.matumal

8. Hindi maakyat ni Joselito ang matayog na puno ng niyog.

 1. mataas      b. mataba      c. magaspang      d. marupok

9. Mahalimuyak ang mga bulaklak na nasa hardin.

 1. masukal      b. marami      c. maganda      d. mabango

10. Masyadong galawgaw kumilos ang aking bunsong kapatid.

 1. madalas      b. malikot      c. mabilis      d. mabagal

11. Para mahiwa ang makunat na karne, kakailanganin gumamit ng matalas na kutsilyo.

 1. mahaba      b. matalim      c. maiksi      d. malapad

12. Inaasahan ng guro na masasagot ng wasto ng kanyang mga mag-aaral ang mga tanong sa pagsusulit.

 1. mabilis      b. madali      c. tama      d. marami

13. Mukhang mahiyain si Pepito pero ang totoo, sya ay isang matabil na bata.

 1. madaldal      b. mahiyain      c. malikot      d. matalino

14. Tinawag na ng kanyang nanay si Katrina mula sa paglalaro dahil sya ay kanina pa marungis.

 1. pagod      b. pawis      c. hinihingal      d. madumi

15. Masarap mamasyal sa Luneta dahil sa malawak na kapaligiran nito.

 1. malinis      b. maaliwalas      c. ma-tao      d. maluwag

16. Nakahinga ng maluwag si Flora sapagkat naiwasan nya ang matinding sakuna.

 1. kalamidad      b. disgrasya      c. kamalasan      d. eksena

17. Kinakabahan si Edwin at kanina pa sya palinga-linga.

 1. pasilip-silip      b. pabalik-balik      c. palingon-lingon      d. payuko-yuko

18. Marami ng bungang-kahoy ang puno na itinanim namin nung nakaraang taon.

 1. prutas      b. dahon      c. sanga      d. ugat

19. Maraming putahe ang nakahain sa mga hapag-kainan ng pamilyang Pilipino tuwing Pasko.

 1. regalo      b. tinapay      c. ulam      d. kanin

20. Paborito ni Rhea suotin ang kanyang makinang na kwintas tuwing aalis.

 1. mamahalin      b. makislap      c. mahaba      d. mabigat
Sponsored Links

Piliin ang pinaka-malapit na kasalungat ng mga salitang may salungguhit.

21. Masakit ang ulo ni Ester kaya gusto nyang lumiban sa trabaho.

 1. pumunta      b. umalis      c. tumagal      d. pumasok

22. Hindi maiwasan ni Fe ang pagiging maharot lalo na kapag kasama ang kanyang barkada.

 1. magaslaw      b. mayumi      c. makulit      d. matanong

23. Laging napagsasabihan si Manuel ng kanyang mga magulang dahil sa kangyang pagiging batugan.

 1. tamad      b. bastos      c. masipag      d. masinop

24. Ang padalus-dalos na pagdedesisyon ng mga kabataan ngayon ang naglalagay sa kanila sa kapahamakan.

 1. mabilisan      b. mabagal      c. maingat      d. biglaan

25. Marami ang nabibighani sa natural na kagandahan ni Michelle.

 1. naaakit      b. natataboy      c. naalibadbaran      d. nababato-balani

26. Masarap mamasyal kapag maaliwalas ang panahon.

 1. malamig      b. makulimlim      c. mainit      d. maulan

27. Maayos ang pamumuhay ni Dianne dahil sa kanyang ugaling mapag-impok.

 1. mapagwaldas       b. mapag-ipon      c. mapag-timpi      d. mapag-amok

28. Handa na si Nathan upang ilahad ang kanyang masalimuot na buhay.

 1. magara      b. engrande      c. mahaba.      d. simple

29. Ang labis na pag-inom ng alak ay nakasasama sa ating atay.

 1. sobra      b. tama      c. kulang      d. lagi

30. Maraming naiinis kay Samantha dahil sa kanyang ugaling mapag-imbot.

 1. gahaman      b. mapagbigay      c. mapagsamantala      d. mapagpabaya

31. Sumakit ang balakang ni Rita matapos nyang hulihin ang lahat ng mga nakawalan manok.

 1. hilahin      b. pakawalan      c. itaboy      d. paamuhin

32. Mariin nyang pinabulaanan ang krimen na sa kanya’s ibinibintang.

 1. inamin      b. ikinuwento      c. inako      d. inihayag

33. Gumawa ng programa ang gobyerno upang himukin na sumuko ang mga rebelde.

 1. hamunin      b. hikayatin      c. pabayaan      d.hadlangan

34. Nais niya munang magpahinga ngunit okupado lahat ng upuan.

 1. sira      b. bakante      c. nakatabi      d. nakakalat

35. Nagawa ni Jason ng maayos ang kanyang trabaho dahil siya ay bihasa.

 1. sariwa      b. tamad      c. baguhan      d. batugan

36. Kadalasan para maging matagumpay sa buhay, kailangan mo harapin ang mga problema.

 1. takasan      b. asikasuhin      c.unawain      d. iwasan

37. Hindi maintindihan ang sinasabi ni Clarissa sapagkat sya ay paligoy-ligoy sa kanyang paliwanag.

 1. masalimuot      b. maiksi      c. paulit-ulit      d.pabulol-bulol

38. Masarap maglakad sa tabing-dagat lalo na kapag bukang-liwayway.

 1. takip-silim      b. maalon      c. maaga      d. hapon

39. Madaling na-promote si Annie sa trabaho dahil sya ay mabilis tumalima sa mga utos.

 1. sumuway      b. sumunod      c. tumalikod      d. humarap

40. Gusto sabihin ni James ang kanyan saloobin ngunit sya ay nag-aalinlangan.

 1. nagdududa      b. nagdadalawang-isip      c. sigurado      d. nalilito

Again, once done you can check out the correct answers by clicking any of the social media buttons below. Thanks!

Sponsored Links

I bet you got more than 35 answers correct as this test is a bit easy. Again, brush up on your vocabulary by reading a dictionary, or going back to this Civil Service synonyms and antonyms reviewer.

Leave a Reply

error: Content is protected !!